Hệ thống Vinatex-Mart
Tìm kiếm sản phẩm
    
Tiện ích
Khảo sát
Ý kiến của bạn về chất lượng dịch vụ của chúng tôi?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Liên kết website
Thành viên


Ghi nhớ
  
Giỏ hàng
Quy định sử dụng

QUI ĐỊNH SỬ DỤNG WEBSITE

 

Hệ Thống Siêu Thị VINATEX (VINATEX MART) xây dựng và duy trì Website được công bố tại địa chỉ www.vinatexmart.vn như một trang thông tin chính chức trên mạng nhằm cung cấp  cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư của Hệ thống siêu thị Vinatex. Khi truy cập và sử dụng Website này, bạn đã đồng ý với các nguyên tắc, điều khoản và điều kiện dưới đây.
 
1.Mục đích sử dụng
Người sử dụng truy cập và sử dụng các thông tin, hình ảnh, dịch vu của website này với mục đích cá nhân, phi lợi nhuận, phi kinh doanh. Không có quyền bán, phân phối lại hoặc tạo ra các sản phẩm có nguồn gốc từ VINATEX MART. Việc sử dụng thông tin trên Website của VINATEX MART phải được sự đồng ý trên cơ sở có biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Việc truy cập và sử dụng nội dung của website không cho bạn quyền lợi, danh hiệu hau lợi nhuận nào cho dù bạn có tải một phần hay toàn bộ nội dung nào của website.
 
2. Tuyên bố từ chối
CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG “TƯƠNG ĐỐI”, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. Định kỳ VINATEX MART sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, VINATEX MART sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Website này, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại Website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, VINATEX MART hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu VINATEX MART đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.
 

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng Hệ thống siêu thị VINATEX MART không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. Hệ thống siêu thị VINATEX MART có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. VINATEX-MART không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại Website này hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG.  VINATEX MART hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

 

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên Website này, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ Website này của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành một sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với VINATEX MART và các đại diện của VINATEX MART. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website này hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Website này.

 

3.Các liên kết đến các web site khác

Trang website của Hệ thống siêu thị VINATEX này có chứa các liên kết đến các web site khác. Các web site được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Hệ thống siêu thị VINATEX và VINATEX MART không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ web site nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một web site được liên kết.  VINATEX MART cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của web site được liên kết bởi Hệ thống siêu thị  VINATEX .
 

4. Luật áp dụng

Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 

7. Điều khoản tổng quan

Hệ thống siêu thị VINATEX bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Website hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. Hệ thống siêu thị VINATEX không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.
 

VINATEX MART bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Website này hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của VINATEX MART đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của VINATEX.


 
Lượt truy cập: 0 | Quy định sử dụng